FN:s nya klimatrapport visar att det går att nå nollutsläpp år 2050, men stora förändringar inom alla branscher krävs för att nå dit – inte minst inom industrin som i dag står för en stor del av de globala utsläppen. Inom en del områden – framför allt inom plast och kemi – är utmaningarna större.

Kemiindustrin har en extra utmaning i omställningen eftersom fossila bränslen fortfarande är centrala inom produktionen – både som energikälla i de kemiska processerna och som råvara i kemiska produkter som exempelvis plast.

Men tecknen på omställning inom den kemiska industrin är tyvärr få, enligt Fredric Bauer, biträdande universitetslektor i miljö- och energisystem vid LTH, bidragande författare till klimatrapportens kapitel om industrin.

– Ökande plaståtervinning är en nyckelåtgärd. Men som enskild insats är den inte tillräcklig för att industrin i sin helhet ska nå nollutsläpp. Även ny teknik för kemisk återvinning lyfts ofta fram som ytterligare en väg framåt, men så som processerna är utformade i dag leder de till stora utsläpp av växthusgaser, säger han i ett pressmeddelande.