Högutbildade, högavlönade och politiska värderingar som lutar åt vänster, det är några utmärkande drag hos bilpoolsanvändare. Något som överraskade forskarna i statistiken från den nationella SOM-undersökningen 2019–2022 var dock att medlemmar i bilpooler inte hade större engagemang i hållbarhetsfrågor jämfört med övriga.

– Det är varken hållbarhetsfrågor eller logistiken runt bilpooler som driver användandet av bilpooler, utan snarare personlighet, värderingar och socioekonomisk status, säger konsumtionsforskaren John Magnus Roos vid Göteborgs universitet.

Cirka fyra procent av den svenska befolkningen använder i dag någon form av bildelningstjänst. Att miljöintresset inte var högre i denna grupp överraskade honom.

– Det har ju pratats mycket om en ”klimatsmart mobilitet” och detta har även använts i olika former av kampanjer och marknadskommunikation relaterat till bilpooler.

Däremot verkar socioekonomisk status vara avgörande.

– Det är främst personer som har hög utbildning och hög inkomst som delar bil. Sedan är bilpoolsanvändarna i genomsnitt yngre än övriga befolkningen, och har en ideologisk övertygelse som överlag lutar mer till vänster, säger John Magnus Roos i ett pressmeddelande.