Sjöfartens klimatpåverkan är större än den som flyget orsakar. Nu föreslår forskare att ammoniak framställd utan koldioxidutsläpp skulle kunna göra den internationella sjöfarten fossilfri.

I en rapport från brittiska Royal Society menar författarna att ammoniak – som i dag främst används till konstgödning – skulle kunna ersätta diesel som bränsle i långtgående fraktfartyg. I dag orsakar framställningen av ammoniak stora utsläpp av koldioxid, men enligt rapporten kommer nya teknologier snart möjliggöra en tillverkning av ammoniak utan koldioxidutsläpp.

I rapporten föreslås att det författarna kallar ”grön” ammoniak kan bli koldioxidfri om man lyckas fånga upp den koldioxiden som frigörs vid tillverkningen och om energin som krävs är förnybar, skriver BBC.

Den internationella sjöfarten står i dag för över två procent av världens koldioxidutsläpp, lika mycket som hela den tyska ekonomin och betydligt mer än flygets globala utsläpp. Samtidigt är också tillverkningen av ammoniak en betydande källa till koldioxidutsläpp, enligt rapporten från Royal Society närmare två procent även den.

– Vi tror att de första fartygen som går på ammoniak är de fartyg som redan i dag transporterar ammoniak till gödningsmedel. De vet hur bränslet bör hanteras, säger Peter Kirkeby till BBC.

Han är talesperson för företaget Man Energy Solutions som tar fram motorer drivna på ammoniak och han tror att de första fartygen kan vara i drift 2024.

Problem som återstår att lösa är att ammoniak är ineffektivt som bränsle jämfört med energität diesel, samt att det vid förbränningen bildas kväveoxider – som också räknas som växthusgaser.