Landsbygdens förutsättningar glöms bort i Trafikverkets plan för transportsystemet 2014-2025. Det anser Jordbruksverket i sitt remissyttrande.

Fokus läggs istället på trafikintensiva områden och kapacitetsbegränsningar vilket på sikt kan leda till utarmning av landsbygden. Möjligheten att resa klimatsmart på landsbygden har inte heller prioriterats i den framtagna planen enligt Jordbruksverket.

Läs mer här (www.jordbruksverket.se)