Genom att mäta hur mycket folk reser kan forskare genom en ny modell förutsäga hur många patienter med covid-19 som behöver läggas in på sjukhus.

​Spridningen av covid-19 är beroende av antalet fysiska möten mellan människor, något som varierat under pandemins gång. Ett sätt att mäta och förutse denna spridning är att titta på hur mycket vi förflyttar oss, med antagandet att ju mer vi rör oss, desto fler fysiska möten har vi.

I en vetenskaplig artikel som ännu inte granskats och publicerats i en vetenskaplig tidskrift har forskare jämfört antalet inlagda patienter med covid-19 med uppgifter om lokaltrafikanvändning och mobiltelefondata. Denna modell har visat sig kunna fånga både den första och början av den andra pandemivågen.

Eftersom det finns en fördröjning mellan ökad smitta och sjukhusinläggningar, så kan denna modell förutsäga behovet av sjukhusvård på regionnivå tre veckor i förväg genom tillgång till lokaltrafikdata, enligt ett pressmeddelande.