Sänkta bränsleskatter kan enligt ny forskning spelar Putin rätt i händerna genom att öka stridskassan. Sverige har dessutom genom sin begäran om dispens från EU:s miniminivå på bränsleskatt – som inlämnades i våras – gått steget längre än andra EU-länder, vilket enligt forskare underminerar hela EU:s klimatarbete.

I våras beslutade Riksdagen att tillfälligt sänka skatten på bensin och diesel. Om resten av EU skulle följa Sverige, och sänka skatten med 0,20 euro per liter, så gynnas den ryska ekonomin med mer än 8 miljoner euro per dag under de första åren. Det visar ny forskning.

– De ökade intäkterna för Ryssland beror inte på att vi kommer att köpa mer, utan om hur mycket marknaden är villig att betala. Minskade bränsleskatter ökar marknadspriset på olja på världsmarknaden.

Effekterna kan bli enorma

Det säger Daniel Spiro, universitetslektor och docent vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, som i projektet The economics of planetary boundaries har granskat vilka konsekvenser olika politiska lösningar kan få. Projektet inleddes före krigsutbrottet i Ukraina, men modellerna som tagits fram ger viktig information om hur bränsleskatter på hemmaplan påverkar den globala oljemarknaden.

Daniel Spiro
Daniel Spiro, universitetslektor och docent vid Uppsala universitet.

– Vi fokuserade inte på Ukrainakonflikten men det vi har gjort visade sig vara superanvändbart för att analysera detta samband.

I maj ansökte Sverige om undantag från EU:s miniminivå på bränsleskatter, vilket ser ut att gå igenom, ett beslut som Daniel Spiro är mycket kritisk till.

– Det kan ha enorma effekter för hur hela EU gör med bränsleskatterna, vilket är betydligt mer allvarligt än att Sverige sänker sin skatt.

Stick i stäv mot utrikespolitiken

Även Portugal har ansökt om dispens, men för lägre sänkningar jämfört med Sverige.

– För egen del så tycker jag att det här är det värsta som Sverige har gjort, vi går in och raserar och underminerar EU:s klimatarbete. Vi riskerar oerhört mycket när vi söker om dispensen.

Vi går in och raserar och underminerar EU:s klimatarbete.

Utöver de negativa klimataspekter som detta medför, så är det kontraproduktivt mot Sveriges utrikespolitik, menar han.

– EU är i regelrätt krig mot Ryssland, vi bör ta hänsyn till att inrikespolitiken inte går stick i stäv mot utrikespolitiken. Vi vill inte gynna vår krigsmotståndare ekonomiskt.

Flera olika lösningar

I stället för att minska bränsleskatten kan politiker behålla skatteintäkterna och återföra pengarna på andra sätt, menar han.

– Det finns en massa olika sätt att göra det på. Hjälp människor i plånboken i stället för vid pumpen, är hans råd till politikerna.

Några olika sätt att göra det rent konkret kan enligt Daniel Spiro vara att sänka inkomstskatten, ge alla bilägare en slant tillbaka, sänka momsen eller att låta skatten gå till kommunen där bilen tankades.

– Det går att göra många andra insatser som ökar svenskarnas inkomst med samma peng, men har den fördelen att Rysslands intäkt bara ökar med en bråkdel. Andra lösningar än att sänka bränsleskatten är dessutom att föredra ur miljösynpunkt.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Sverige minskar sina utsläpp för långsamt och måste vidta åtgärder för att minska dem omedelbart. Sverige har tidigare visat stolthet att ligga i framkant med utsläppsreduceringar nu skall vi minska EUs ambitioner att minska utsläppen genom att göra det billigare att köra motorfordon långa sträckor.
    Det är synd att bara en enkel forskare framför synpunkter emot skattereduktion på drivmedel och elektricitet. Ledande politiker borde göra det.