Borgmästarna i Paris, Mexico City, Madrid och Aten har kommit överens om att minska utsläppen genom att ta bort dieselfordonen. År 2025 ska dieseldrivna bilar och lastbilar vara helt eller delvis förbjudna i städerna.

De fyra borgmästarna kom överens vid C40-mötet i Mexiko om att införa någon sorts förbud för att minska utsläppen. Inom ett årtionde ska städerna ha minskat antalet eller förbjudit dieselfordon i stadskärnorna och i stället främja elfordon, cykelmöjligheter och gångvägar. Det är ännu inte klart om städerna kommer att införa ett totalförbud eller vilka områden i städerna det gäller. Dieselmotorer släpper ut partiklar och kväveoxider (NOx), utsläpp som borgmästarna alltså vill begränsa.