Folk som skaffar elcykel drar tydligt ned på sitt bilåkande. Det visar tyska forskare i en ny stor studie över trafikbeteende och elcykelanvändning.

Tyskland är idag ledande i Europa med drygt två miljoner elcyklar i användning. Lucas Czowalla, sociolog på Institutet för transportdesign på högskolan i Braunschweig. har studerat hur elcyklar, alltså cyklar med elhjälpmotorer, används för pendling till jobbet. I en av studierna har personer som på eget initiativ köpt elcyklar för att pendla till jobbet utrustats med GPS och andra mätinstrument, så att forskarna har kunnat kartlägga trafikbeteendet före och efter användandet av elcykeln. Resultaten visar att det framförallt är bilåkandet som trängs undan när folk skaffar elcykel. Det är alltså inte fråga om vanliga cyklister som blivit bekväma och skaffat elmotor, eller att folk åker mindre buss och spårvagn, utan att de tar sin elcykel i stället för bilen.

Stor potential

Det innebär stora möjligheter att spara in koldioxidutsläpp menar forskarna. De tror att år 2030 kan elcyklandet till jobbet i Tyskland årligen spara in 1,5 miljoner ton koldioxidutsläpp – en siffra som motsvarar de totala utsläppen i en stad med 100 000 invånare. – Det finns massor med outnyttjad potential i att utnyttja elcyklar som pendlarfordon, säger Lucas Czowalla. Samtidigt visar forskningen att för att folk ska våga ta elcykeln till jobbet så krävs bättre och säkrare cykelvägar och bättre parkeringsmöjligheter för att skydda de stöldbegärliga cyklarna

Läs mer här (sverigesradio.se)