Vi springer och cyklar mer i fjällen, det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har genomfört.

– Traditionellt har löpning i fjällen lockat en liten grupp erfarna personer, men på senare år har allt fler vanliga motionärer upptäckt möjligheten, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd, i ett pressmeddelande.

Enligt enkäten, genomförd av Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd, anger åtta av tio destinationsbolag och fjällstationer att fjällöpning har ökat de senaste fem åren.

Bland övriga fjällaktiviteter som de tillfrågade bedömer ha ökat under de senaste fem åren finns bland annat vandring och cykling på leder och stigar. Drygt fyra av tio uppger att cykling i fjällen har ökat.

– De råd som vi ger till terränglöpare i fjällen är även värdefulla för dem som cyklar i fjällen. Skillnaden är att man rör sig mycket snabbare i terrängen och kommer längre. Högre hastigheter innebär också en risk för andra typer av skador, vilket sammantaget ställer extra stora krav på genomtänkt planering, säger Per-Olov Wikberg.

Här följer Fjällsäkerhetsrådets tips till dem som planerar att löpa i fjällen:

  • Ta del av väderprognoser för de områden du tänker springa i.
  • Spring helst inte ensam, lämna färdmeddelande inklusive planerad tid för återkomst till någon som inte är med.
  • Spring i första hand efter markerade sommarleder.
  • Lär dig orientera med karta och kompass.
  • Ta med energi och vätska, för att orka tänka klart och handla klokt. Exempelvis nötter, choklad och vatten.
  • Ta med extrakläder och första hjälpen-kit.