Den fruktade dvärgbandmasken, som i sällsynta fall kan infektera även människor, har för första gången hittats i en smågnagare i Sverige. Det innebär att parasitens naturliga värdväxling fått fäste i svensk natur.

Det är första gången som dvärgbandmasken hittats i en smågnagare i Sverige, och inte i räv, som varit fallet i tidigare fynd. Parasiten hittades i en vattensork, som är en art vars ekologi forskarna vet mycket lite om. Vattensorken fångades in i Sörmland i maj 2013. – Det är rimligt att antalet fynd kommer att öka framöver när vi letar på fler platser där det finns gott om vattensork, säger Johan Höglund, professor vid SLU i Uppsala, i ett pressmeddelande. I enstaka fall kan den sjukdom parasiten kan ge upphov till hos människa leda till döden. Risken att bli sjuk är dock ytterst liten och de studier som finns är enligt Livsmedelsverket otillräckliga för att säga om det finns ett samband mellan att äta vegetabilier som bär, svamp och grönsaker och att bli sjuk. Livsmedelsverket rekommenderar än så länge varken sköljning eller kokning av vilda bär av rädsla för dvärgbandmask.

Läs mer här (www.slu.se)