Allt fler turister besöker de svenska fjällen, men de har dålig koll på säkerheten. Det framgår av den senaste undersökningen från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Nästan nio av tio fjälldestinationer och fjällstationer uppger att besöksantalet sommartid i deras del av fjällen har ökat under de senaste fem åren. Det visar en ny enkätundersökning från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd. Bland dem som besvarat enkäten uppger sex av tio att besökarnas säkerhetsmedvetande har sjunkit under samma tid. Det vanligaste misstaget besökarna gör är att underskatta fjällvädrets snabba skiftningar.

– Det är bra att allt fler upptäcker de svenska fjällen. Att fjälldestinationer och fjällstationer samtidigt signalerar att säkerhetsmedvetandet sjunker bland besökarna är oroväckande. En anledning kan vara att antalet ovana besökare har ökat. Säkerhetsmedvetande handlar om att vara påläst, välutrustad och ha en plan att följa men också att ändra om förutsättningarna förändras, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Åtta av tio respondenter anger att det vanligaste misstaget besökarna gör är att underskatta fjällvädrets snabba skiftningar. Hälften menar att besökarna överskattar sina mobiltelefoners täckning. Drygt fyra av tio svarar att de överskattar sin egen kondition. En lika stor andel svarar att besökarna inte har rätt klädsel för aktiviteten.

– Fjällen är en fantastisk miljö. Att ha koll på fjällvädret och vara beredd på snabba skiftningar är bland det viktigaste för att fjällvistelsen ska bli lyckad. Vissa ovana besökare kommer uppenbarligen för dåligt utrustade och förberedda. Våra tidigare studier visar att bilder av vackert väder i sociala medier har en påverkan. Om en besökare är beredd på väderskiftningar blir garanterat upplevelsen bättre, säger Per-Olov Wikberg i ett pressmeddelande.