Vi tenderar att överskatta vårt eget miljöengagemang, visar forskning från Göteborgs universitet. I en studie med deltagare från Sverige, USA, England och Indien var majoriteten övertygade om att de överlag agerar mer miljövänligt än andra.

I studien svarade över 4 000 människor på hur mycket och hur ofta de utför miljövänliga gärningar jämfört med andra. Det handlade till exempel om att köpa miljömärkta produkter, spara hushållsenergi och minska inköp av plastpåsar.

Det visade sig att majoriteten av deltagarna skattade sig själva som mer miljövänliga än andra, både i förhållande till okända människor och när de jämförde sig med sina vänner.

− Resultaten pekar på vår tendens att överskatta våra egna förmågor, vilket går i linje med tidigare studier som har visat att de flesta anser sig vara ärligare, mer kreativa, och bättre bilförare än andra. Studien visar att överoptimism, eller ”bättre-än-andra”-effekten, även gäller för miljövänliga beteenden, säger Magnus Bergquist, forskare i miljöpsykologi, i ett pressmeddelande.

En konsekvens av att uppleva sig själv som mer miljövänlig än andra är att det kan minska motivationen för att bete sig miljövänligt i framtiden. Studien visade också att när vi människor upplever oss själva som mer miljövänliga än andra tenderar vi faktiskt att bli lite mindre miljövänliga.