Den omtvistade skatten på plastpåsar, som kanske tas bort eller minskas vid årsskiftet, bör finnas kvar men breddas till att omfatta alla typer av påsar. Dessutom bör ett ett pantsystem som även omfattar plastförpackningar införas, tycker statsvetaren Karl Holmberg vid Lunds universitet.

– Jag skulle vilja se en skatt på alla typer av engångspåsar som köps i kassan, oavsett vad de är gjorda av. Nu är det många som bara byter ut plastpåsen mot en papperspåse, snarare än att ta med en flergångskasse. Inte för alla, men för en hel del, har beteendet inte förändrats, bara valet av material, säger Karl Holmberg, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Ett bredare grepp bör tas för att begränsa användningen av plast i samhället, betonar han.

– Tvingas företag att ta hand om sina egna livsmedelsförpackningar blir det logiskt för dem att se förpackningarna som en resurs som de kan göra något med. Det blir en faktor för dem att tänka ett steg längre vad gäller råvarumaterial, design och återvinning. På sikt kanske de kommer att utforma sina förpackningar med återvinning i åtanke, eller satsa på återbruk. Svenskar är även vana vid att panta, något som ytterligare kan främja denna typ av åtgärd, säger Karl Holmberg i ett pressmeddelande.

Han tycker att dagens insamlingssystem är för grovmaskigt för att gynna en större användning av återvunnen plast eftersom det är svårt att sortera och göra något vettigt av den plast som kommer ut från systemet.

– Ett system där vi har en bättre överblick över vilka förpackningar som kommer från vem, och var de hamnar, skulle sannolikt bidra till en snabbare omställning mot mer hållbara förpackningar.