Pandemins utbredning har tvingat många att förändra sina inköp. Forskare ska nu ta reda på mer om dessa ändrade och inställda köpvanor.

– Covid-19 medför en unik chans att studera omställningsmöjligheter, säger Magnus Boström, professor i sociologi vid Örebro universitet och projektledare för en ny studie.

För att få svar på hur människor ska kunna bli öppna för förändring har studien delats upp i fem teman.

– Det första temat handlar om längtan av konsumtion, följt av hur man kan bekräfta sociala relationer via icke-konsumtion eller alternativ konsumtion, säger Magnus Boström i ett pressmeddelande.

Vidare ska han undersöka tidsmässiga och rumsliga aspekter samt vilka nya kompetenser och socialt stöd som behövs för att konsumenterna ska undvika överkonsumtion.