Ett embryo som innehåller stamceller från både människa och gris har skapats i ett laboratorium. Forskarna hoppas att korsningen kan användas till organtransplantationer i framtiden.

Grisembryona med mänskliga stamceller implanterades i en sugga där det fanns tecken på att de mänskliga cellerna fungerade. Forskarna nämner i studien att det har varit svårare än förväntat och att det krävs mer forskning innan fungerande organ kan utvecklas. Av 2075 embryon utvecklades bara 186. Det nya resultatet tyder dock på att liknande embryon kan utvecklas och födas. Organ och vävnad kan i så fall framställas till exempelvis transplantationer. - I det här stadiet ville vi veta om mänskliga celler kan svara på frågan ”ja eller nej”. Nu när vi vet att svaret är ja är vår nästa utmaning av förbättra effektiviteten och vägleda de mänskliga cellerna att utveckla specifika organ i grisar, säger professor Juán Carlos Izpisua Belmonte vid Salk Institute i Kalifornien som ledde studien, till brittiska Independent.

Läs mer här (www.cell.com)