De amerikanska studenterna Ryan Thorpe och Rachel Chang, båda 17 år gamla, vann årets upplaga av Stockholm Junior Water Prize med sin nya metod att rena vatten från bakterier.

Att rena vatten är en tidkrävande och dyr process, men de två studenterna från Manhasset high school i New York har tagit fram en ny metod att upptäcka bakterier och rena vatten.

Deras sätt är både snabbare och mer känsligt än de metoder som används i dag.
– Jag läste att det tar lång tid och krävs höga koncentrationer bakterier i vatten för att hitta dem, så väcktes idén om att försök hitta ett snabbare och bättre alternativ, säger Rachel Chang när Extrakt träffar de båda pristagarna dagen efter ceremonin i Stockholm.

Unik och snabb metod

Med studenternas metod upptäcks bakterier i vatten på tio sekunder, vilket kan jämföras med konventionella metoder som tar en till två dagar. Dessutom krävs betydligt mindre koncentrationer av bakterierna för att upptäckas i studenternas nya metod.

”Årets vinnande projekt förkroppsligar de fundamentala principerna med att tillhandahålla säkert dricksvatten. Vinnarnas motivation är att eliminera miljontals dödfall varje år. Projektet har utvecklat en unik, snabb och känslig metod för att identifiera, kvantifiera och kontrollera vattenföroreningar,” lyder juryns motivering.

Vill hitta en global lösning

Ryan Thorpe and Rachel Chang har arbetat med projektet under två år och i den första versionen kunde endast Escherichia coli fångas upp, men nu detekteras även bakterierna Shigella, Salmonella och Kolera.

– Så väcktes idén om att försök hitta ett snabbare och bättre alternativ.

Hittills har systemet bara testats i laboratorium på Manhasset high school i New York, där vinnarna studerar till vardags. Men nu ser de fram emot att ta nästa steg med hjälp av de personer som de har mött i Stockholm.

– Under veckan har vi träffat ett nätverk av människor som har kontakter över hela världen. Det problem vi försöker lösa är globalt och det finns inget bättre sätt att lösa det än med en global lösning. Genom att involvera alla dessa människor så kan vi verkligen ta ett stort kliv inom bakterieförbyggande, säger Ryan Thorpe.

Flera värdefulla möten

Efter en intensiv vecka rester de tillbaka för att börja en ny termin vid skolans forskarprogram i början av nästa vecka, men dagarna i Stockholm har gjort ett stort intryck.

– Alla tävlande har gjort ett fantastiskt arbete och att vinna var överväldigande. Det var världens bästa känsla, berättar Rachel Chang som grät glädjetårar när kronprinsessan Victoria delade ut priset under tisdagskvällen.

Ryan Thorpe håller med om att det har varit en omtumlande men minnesvärd vecka.
– Den här veckan kunde inte ha slutat bättre, jag ser fram emot att hålla kontakten med alla personer som jag har träffat här. Den här erfarenheten kommer att var värdefull i resten av mitt liv, säger han.

Stockholm Junior Water Prize

Stockholm Junior Water Prize delas ut under World Water Week som årligen hålls i Stockholm.

Syftet med priset är att uppmuntra till fortsatt intresse för vatten- och hållbarhetsfrågor. Tävlingen omfattar ungdomar mellan 15 och 20 år och för att bli en av finalisterna vid prisutdelningen i Stockholm måste de först genomgå tävlingar i sina hemländer.

I 2017 års final deltog tävlande från 33 olika länder.

Läs mer om samtliga bidrag här.

Bakterier som kan renas bort

Dessa bakterier renas bort med den nya metoden:

Shigellainfektion
Shigellainfektion var under 1700- och 1800-talen en mycket vanlig och allvarlig sjukdom i Sverige. I länder med nedsatta sanitära förhållanden är shigellainfektioner fortfarande en relativt vanlig sjukdom och orsakar många dödsfall, framför allt hos barn. I Sverige rapporteras nu omkring 300–400 fall per år, majoriteten har smittats utomlands till exempel i Turkiet, Indien och Egypten.

Escherichia coli 
Bakterien Escherichia coli betraktades tidigare som en icke sjukdomsframkallande mikroorganism, vanlig i mag- och tarmkanalen både hos människor och djur. Den används som indikatorbakterie vid rutinundersökningar av vatten för att påvisa färsk förorening med avföring.

Under årens lopp har det visat sig att det finns flera olika typer av Escherichia coli, som kan ge sjukdom hos människa, några av dessa kan även finnas hos djur, men djuren är sällan sjuka.

Salmonella
Infektion med salmonellabakterier (Salmonellos) är vanligt över hela världen. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.
I Sverige är färre än en procent av alla livsmedelsproducerande djur och livsmedel smittade med salmonella, till skillnad från flertalet andra länder i Europa, där det är vanligt att till exempel rå kyckling och ägg är förorenade med salmonella. I flertalet europeiska länder (dock inte Norge, Finland och Sverige) är Salmonella Enteritidis från ägg och kyckling ett särskilt stort problem.

I Sverige rapporteras cirka 3 000 fall per år, varav cirka tre fjärdedelar är utlandssmittade.

Kolera
Klassisk kolera är en mycket allvarlig sjukdom som obehandlad går med hög dödlighet. Med en effektiv vätskebehandling förbättras prognosen avsevärt.
Sjukdomen sprids via dricksvatten, och i de länder där sjukdomen idag uppträder är vattenstandarden otillräcklig. Uttalade epidemier brukar kunna uppträda i spåren av naturkatastrofer, främst jordbävningar. Sjukdomen finns inte i Sverige men bakterien kan isoleras någon enstaka gång från magsjuka utlandsresenärer.

Källa: Folkhälsomyndigheten