Majoriteten av människor både vill och kan leva mer miljöanpassat. Men kraven på individen är i dagsläget alltför omfattande – vi måste göra miljösmarta val enkla och billiga om vi vill ställa om till ett hållbart samhälle. Det säger Misse Wester, forskare i miljöpsykologi.

Forskning i miljöpsykologi visar att 75 procent av befolkningen både vill agera miljösmart och har de ekonomiska möjligheterna att till exempel köpa ekologiska och miljömärkta produkter. 12,5 procent vill leva miljövänligt men har av olika anledningar ingen möjlighet.
Misse Wester, doktor i psykologi, KTH.

Misse Wester, doktor i psykologi, KTH.

De resterande 12,5 procenten har möjligheten att ställa om till ett hållbart liv - men de vill helt enkelt inte. – Jag ägnade början av min karriär åt att försöka ändra den delen som inte vill ändra sig, men det är inte speciellt konstruktivt. Det är bättre att ägna energin åt den stora del som både vill och kan, säger Misse Wester, doktor i psykologi och docent i riskforskning vid KTH.
– Ska jag som konsument stå i affären och läsa innehållsförteckningen på varenda förpackning, det är inte rimligt

Orimliga krav

En grundförutsättning för att ställa om till ett hållbart samhälle är enligt Misse Wester att förstå hur människor beter sig i sin vardag och anpassa smarta lösningar därefter. Hon tycker att det ställs orimliga krav på konsumenterna. – Ska jag som konsument stå i affären och läsa innehållsförteckningen på varenda förpackning, det är inte rimligt. Hon reagerar också på att ekologiska produkter ofta är dyrare. Det miljöbästa alternativet borde vara standard och det ska inte vara en motsättning att spara pengar och vara grön, tycker hon. – Att bete sig miljövänligt är dyrt och obekvämt. Vi kommer ingenstans om de beteenden som ska rädda vår planet är dyrare och jobbigare.

Bättre prata öppet

Nudging är en omtalad metod i dag, som kortfattat går ut på att försiktigt ”putta” människor i en annan riktning är den de normalt skulle välja. Men Misse Wester är kritiskt till metoden. – Det här retar gallfeber på mig, det andas 1950-tal. Varför kan vi inte prata öppet om det problemen? I stället uppmanar hon till att hitta situationer där vi människor redan gör miljömässigt bra val och och skruva på de parametrarna som får folk att agera, även om skälet till människors agerande inte primärt är att leva hållbart. – Vi kanske samåker med grannen för att vi tycker att det är en trevlig pratstund. Perfekt – då ger vi positiv återkoppling på det och försöker uppmuntra andra till samma beteende. Hur ser logiken ut i våra vardagsliv? Det är nyckeln!

Sociala normer

Misse Wester förklarar att vi människor i stor utsträckning styrs av sociala normer och att det är svårt att sticka ut och göra någonting annorlunda. – Men om vi alla jobbar för att en värdering ska ändras så ändras normen i samhället. Om vi som har råd köper ekologiska produkter så kanske det blir mainstream? Hur ska vi då göra med de 12,5 procent av befolkningen som kan men inte vill ställa om? – Dem tror jag aldrig vi kommer att nå. De får väl bli "bestraffade" med högre skatter i slutändan, säger Misse Wester med ett leende.