Utsläpp av kväveoxider från dieselbilar är oförändrade mellan avgasstandarden Euro 1 och 5, trots EU:s skärpta utsläppsregler. Först med den senaste klassen, Euro 6, har det skett förbättringar men fortfarande släpper de nya dieselbilarna ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider som vad lagkravet anger.

– Lagstiftningen och tidigare utsläppskontroller har tyvärr inte har fungerat som de ska. Nu ser vi äntligen en minskning med Euro 6-bilarna, men fortfarande är det långt kvar innan de möter förväntningarna som ställs av lagkraven, säger Åke Sjödin, utsläppsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande. I studien har utsläppsdata från över 700 000 fordon sammanställts och analyserats för olika luftföroreningar som kväveoxider och partiklar. Analysen visar att utsläppen av hälsofarliga kväveoxider i verklig körning inte har påverkats av EU:s utsläppsregler utan är i stort sett oförändrade mellan klasserna Euro 1 och Euro 5. Den genomsnittliga europeiska dieseldrivna Euro 5-bilen släpper i verklig körning ut mellan fem och sex gånger så mycket kväveoxid än vad standarden anger. För vissa bilmodeller överskrids gränsvärdet med så mycket som 40 gånger. Dieselbilar i den senaste miljöklassen, Euro 6, klarar sig bättre. De släpper i genomsnitt ut ungefär hälften så mycket kväveoxid som Euro 5-dieselbilarna. Men trots förbättringar är utsläppen fortfarande alldeles för höga – gränsvärdet för kväveoxid överskrids med cirka fem gånger i verklig trafik. Men rapporten innehåller även goda nyheter och visar att införandet av effektiva dieselpartikelfilter - tillsammans med ny utsläppsstandard - har minskat de verkliga utsläppen till mycket låga nivåer för Euro 5 och 6.