Grönska är viktig för både hälsa och miljö, men trots det minskar de gröna ytorna i våra städer. En grupp forskare har därför tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster kan bedömas och värderas.

– Vi har identifierat och gjort en samlad bedömning av ekosystemtjänster av urban grönska i syfte att främja hållbar stadsutveckling, säger Sofia Thorsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet,  i ett pressmeddelande. En viktig slutsats från projektet är att stadens informella grönska har stor betydelse, inte minst för rekreation. Den upplevda naturligheten är viktig för det upplevda estetiska värdet, för rekreation och det upplevda allmänna välbefinnandet. Metoden är ett stöd för kartläggning och bedömning av mängden grönska i ett stadsområde och hur grönskan bidrar till olika ekosystemtjänster, som till exempel förbättrad luftkvalitet. Till skillnad från tidigare metoder ingår kulturella ekosystemtjänster som estetiskt värde, rekreation och välbefinnande, i den nya metoden. – Vår förhoppning är att metoden ska komma till nytta för att synliggöra grönskans värde i stadsmiljön, säger Jenny Klingberg, forskare vid Göteborgs Botaniska trädgård.

Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Bosse Rosén skriver:

    Spännande! Hoppas bara att metoden nu får spridning politiskt – så att det verkligen leder till mer grönska i städerna.
    Bra att välbefinnande får ökad tyngd. Det är väl det som borde vara slutmålet för all mänsklig verksamhet…?
    Bosse Rosén, Balansverkstan