Har du inget nyårslöfte för 2018? Ingen fara, Extrakt har rådfrågat forskare om deras bästa tips för en hållbar vardag. 

Flyg mindre

Josefin Wangel, forskare inom hållbar stadsutveckling vid SLU

Mitt bästa nyårslöfte är att inte flyga på ett år, varken i arbetet eller privat. Ett år är en lagom tid för ett experiment, för att vänja sig av vid ohållbara resvanor och utforska andra alternativ. Att säga nej till flyg är dels ett sätt att minska sin klimatpåverkan. Det är också ett sätt att bromsa in livstempot för oss som reser mycket. När jag inte flyger hinner jag med färre resor vilket leder till en mindre splittrad vardag. Det innebär också att jag uppskattar de (tåg)resor jag gör desto mer.

Minska matsvinnet

Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute

Varje dag kan du gör stor skillnad! Vad du väljer att äta har stor betydelse för om vi ska uppnå en mer hållbar utveckling. Och, inte minst, gör allt du kan för att minska på matsvinnet. Tänk två gånger innan du slänger något, och använd näsan, inte bäst före datum. Det är inte bara bra för miljön, utan också för din egen plånbok. Som så ofta, ett bra miljöarbete lönar sig på så många sätt!

Ge bort eller sälj saker

Annika Carlsson-Kanyama, forskare vid strategiska hållbarhetsstudier på KTH

En in två ut. Och ta hand om det som skall ut: sälj eller ge bort till andra om det går. Tipset riktar sig till oss som har för mycket prylar. Det kallas för decluttering på engelska och ger bättre överblick, mindre behov av utrymme och fler bra saker på andrahandsmarknaden.

Flyg mindre (igen)

Alf Hornborg, professor i humanekologi, Lunds universitet

Jag borde lova att sluta flyga inom Europa. Tyvärr blir det löftet nog svårt att hålla. Men jag lovar att varje gång jag tar flyget tänka på hur vansinnigt det är - och på hur mycket bättre planeten skulle må om vi levde våra liv närmare marken. Kanske är det att komma billigt undan. Men jag tror inte att frivilliga livsstilsförändringar kommer att bromsa utsläppen av växthusgaser. Det kommer att behövas djupare kriser och klokare politiker.

Välj råvaror med omsorg

Johanna Björklund, universitetslektor för Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet

Mitt förslag till nyårslöfte skulle vara att under året ge maten du äter extra omtanke. Välja råvarorna med omsorg när du handlar och fråga om ursprung och produktion när du äter på restaurang. Med omsorg menar jag att det kött du väljer ska vara ekologiskt producerat, komma från gårdar i närheten. Om det är nötkött så ska djuren fötts upp på foder som producerats av gräs, det vill säga leta efter märken med svenskt naturbeteskött. Med omsorg menar jag också att laga mat och äta så att du undviker matsvinn, men det är också att äta mer växtbaserad mat och att minska onyttiga tillsatser. Detta nyårslöfte är bra både för miljön och för din hälsa och om du äter och lagar gott av dessa råvaror kan du också inspirera andra att göra likadant.

Lyft hållbarhetsfrågor i politiken

Göran Finnveden, professor miljöstrategisk analys vid KTH

Att jobba för att hållbarhetsfrågor finns högt på den politiska agendan under valåret 2018. Under året kommer det att finas en massa politiska samtal. Lyft in hållbarhetsfrågorna i de samtalen, inte minst de hållbarhetsmål där utvecklingen går åt fel håll eller inte tillräckligt snabbt.

Plocka skräp

Ellen Palm, doktorand i miljö- och energisystem och forskar om plast vid Lunds Universitet

Att plast kommer ut i naturen beror till stor del på nedskräpning. Icke desto mindre handlar delar av plastens hållbarhetsproblemen om nedskräpning, som delvis kan anses vara ett individproblem, så mitt tips på nyårslöfte handlar om det. Många hävdar att de aldrig skräpar ner, men statistiken visar att nästan alla gör det. Det är ju väldigt svårt att anta ett nyårslöfte och förändra något som man inte ens tror att man gör, så ditt nyårslöfte borde istället vara att påpeka andras nedskräpningen. För att förverkliga det kan du sätt upp ett kvantifierbart mål, exempelvis ”När jag står på busshållplatsen/ perrongen ska jag varannan dag påpeka om någon skräpar ner”. När du ser någon slänga en fimp, snus, tuggummi, godispapper etc. på fel plats kan du knacka personen på axeln och säga något i stil med: ”Ursäkta, jag tror du tappade denna” eller ”Hej, jag tror du glömde den här”.

Ps. Känns samtalet med en okänd människa obehagligt, kan du istället plocka #ettskräpomdagen och sprida ditt nyårslöfte på sociala media.