Vad kan svenskarna om skräp och återvinning? Det har Konsumentföreningen Stockholm tagit reda på i rapporten ”Myter om skräp”, som släpps i dag, måndag.

Anna Lilja, kommunikatör för hållbarhetsfrågor på Konsumentföreningen Stockholm, ni har undersökt svenskarnas kunskaper om skräp, sopsortering och återvinning.

Anna Lilja, kommunikatör, Konsumentföreningen Stockholm
Anna Lilja, kommunikatör, Konsumentföreningen Stockholm

Hur duktiga är svenskar på sopsortering?
- Vi är bra på att sopsortera, bland de bästa i EU. Vi återvinner mycket glas, kartong och metall men plast återvinns bara till 45 procent, vilket är för lite.

Vilken är den största myten om sopsortering?
- Att en förpackning måste vara rengjord innan den lämnas till materialåtervinning, men det behövs inte. Många tror också att man kan slänga annat än förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna, men det kan man alltså inte.

Vilka resultat var mest överraskande?
- Att så pass få som 3 av 10 tillfrågade personer visste att man faktiskt är skyldig att sortera sina sopor. Många visste däremot att bomullskassen inte är det miljömässigt bästa valet när det gäller bärkassar, vilket var positivt. Den kan vara det, men då måste den användas väldigt många gånger eftersom bomullsproduktion belastar miljön hårt.

Hur kan vi bli bättre på sopsortering?
- Det behöver bli tydligt vad man som konsument ska göra med sitt avfall, uppenbarligen är det inte det eftersom så många myter kring sopsortering fortfarande florerar. Man diskuterar just nu på regeringsnivå hur insamlingssystemen behöver vara utformade för att fungera effektivt, och det är bra.

Vilket ansvar har andra aktörer?
- Det viktigaste är att det insamlade materialet verkligen kommer till användning och här finns det mer att önska, särskilt när det gäller plasten. Återvinningsföretag, tillverkare, forskare med flera behöver samverka. Inköpare måste ställa krav på förpackningar av god återvinningsbar kvalitet. Förpackningarna måste designas med återvinning i tanken redan från början.

Läs hela rapporten här "Myter om skräp - vad kan svenskarna om skräp och återvinning?"