Så står du där igen, i mataffären med bandet fullt av varor och inser att flergångskassen ligger kvar hemma. Ska du välja plastkassen – som bidrar till flytande öar i haven – eller papperskassen som slukar energi vid produktion? Extrakt reder ut begreppen.

Hallå där, IVL:s materialflödesexpert Åsa Stenmark.

Vilken kasse ska jag välja?
–  Att ta en påse hemifrån är naturligtvis det bästa. Valet mellan papper och plast är i princip hugget som stucket, vilket som är bäst beror på vilken miljöaspekt man utgår från. Finns det påsar av återvunnet material så är de bättre, både i papper och plast. Och välj en påse som är bäst anpassad i storlek efter det du ska bära. Ta den påse som har störst chans att bli återanvänd – av dig.

Vad tror du att skatten på plastpåsar kommer innebära?
–  Jag tror att den kommer minska användningen ytterligare. Det sker verkligen en utveckling i området. Sedan förordning om plastbärkassar kom 2016 har många butikskedjor tänkt till och inom klädhandeln händer det mycket. Återvunna plastpåsar har kommit tillbaka starkt efter en svacka på några år, och påsar av återvunnet papper som har funnits länge finns fortfarande kvar.

Hur stort är problemet med påsar?
–  Lagstiftningen har ju fokus på nedskräpning, vilket kanske inte är ett enormt problem i Sverige utan främst i andra länder. Påsar är inte det som påverkar miljön allra mest men alla minskningar av materialförbrukning är bra. Dessutom har de en symbolik som kan leda till att andra frågor diskuteras, bland annat ser vi nu en diskussion om konsumtion och vad vi stoppar i påsarna.

Ger förordningen någon skillnad?
–  Ja, absolut! Användningen har minskat och intresset i handeln är stort. Hur många företag som helst arbetar med att minska sin materialförbrukning.

Kan vi vänta fler åtgärder politiskt på området?
–  Jag tror det. För svensk del tittar vi på om vi kan gå längre än engångsplastdirektivet och det pågår en utredning om att skattebelägga engångsprodukter av plast, utöver de som omfattas av direktivet. Betänkanden ska lämnas under året.