De kulor som används vid älgjakt innehåller ofta bly och fragment från kulorna kan vara giftigt för både människor och djur som äter älgkött. Att välja kulor tillverkade av koppar skulle vara skonsammare för miljön, visar ny forskning.

Fragment från kulor som används vid älgjakt förorenar kött, inälvor och slaktbiprodukter och utsätter därmed både människor och asätare för bly och koppar. Det är slutsatsen i en artikel av svenska, norska och amerikanska viltforskare, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Wildlife Society Bulletin. Forskarna samlade in kulor som hade använts vid älgjakt i Sverige, Norge och Finland för att mäta utsläppen av de båda metallerna. Enligt en enkät som sänts ut till jägare föredrog 90 procent blykulor medan tio procent hellre valde koppar. Metalldeponeringen är upp till sex gånger högre för en blykula jämfört med en kopparkula.

Läs mer här (www.slu.se)