Inför klimatförhandlingarna i Paris har Världshälsoorganisationen WHO presenterat hur ett antal länder kommer att påverkas hälsomässigt av klimatförändringarna, samt lämnat förslag på hur dessa risker kan minskas.

WHO har tillsammans med FN:s ramkonvention om klimatförändningar lanserat en första uppsättning scenarios över hur flera länder och dess befolkningars hälsa kommer att påverkas av klimatförändringarna. Detta för att ge hälsoministrar och andra beslutsfattare underlag i förhandlingarna. De föreslår även politiska åtgärder som ska ge hälsomässiga fördelar som exempelvis byte till renare energikällor, utbyggnad av kollektivtrafik och gång- och cykelbanor. WHO:s scenarios visar att fortsatt höga utsläpp av växthusgaser och svaga skydd mot översvämningar exempelvis  skulle utsätta ytterligare 7 miljoner människor årligen i Bangladesh för kustöversvämningar medan en minskning av utsläppen och kraftfulla anpassningsåtgärder skulle kunna minska siffran till 14 000. I Nigeria skulle förslagna åtgärder kunna förhindra nästan 70 000 förtida dödsfall per år från 2030 och framåt. Övriga länder som kartlagts är:  Brasilien, Colombia, Egypten, Etiopien, Ghana, Malaysia, Marocko, Nigeria, Oman, Peru, Filippinerna, Thailand och Förenade republiken Tanzania. Ytterligare länder kommer att presenteras nu i december och i början av 2016.

Läs mer här (www.who.int)


Jennie Krook

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.