Sverige har många så kallade politiska konsumenter – som låter politiska eller etiska värderingar styra vilka varor de köper. Och köpbeteendet gör skillnad, visar en avhandling från tyska Mannheim universitet.

Begreppet politisk konsument innebär att man låter politiska eller etiska värderingar styra vilka varor man köper – eller bojkottar. Avhandlingen visar att det skiljer sig mellan länder. Många svenskar väljer att köpa produkter som är märkta med Fair trade eller MSC till exempel.

– I Sverige är många politiska konsumenter. En förklaring till detta kan vara att staten är stark och det finns en stark känsla av delat ansvar, säger Carolin Zorell från Örebro universitet, som har skrivit avhandlingen och nu ska fortsätta sin forskning på Örebro universitet.

Hennes forskning visar att detta köpbeteende gör skillnad.

– De som väljer att köpa dessa produkter i stället för omärkta tvingar företagen till förändring. I början kan det vara ett fåtal produkter som är märkta, men allt eftersom anpassar sig allt fler företag för att kunna möta kraven och få sin produkt godkänd. 

Sverige ligger i topp på listan över politisk konsumtion bland de europeiska länderna. I Tyskland är också engagemanget högt och där spelar företagens välgörenhetsarbete eller miljöengagemang en stor roll. 

– Det är inget som syns på produkterna, men det förmedlas till kunder genom till exempel reklam. I en av mina tidigare studier medverkade frivilligorganisationer som vittnade om att företag ville samarbeta med dem eftersom företagen var mycket väl medvetna om vikten av till exempel miljöarbete, säger Carolin Zorell i ett pressmeddelande.