Idag, måndag, presenterades utredningen ”Delningsekonomi – på användarnas villkor”. Enligt utredarna finns ett behov av mer och tydligare information. Därför föreslås att Konsumentverket får i uppdrag att informera användarna om delningsekonomins möjligheter och risker.

Delningsekonomin har på senare tid varit föremål för stor medial uppmärksamhet och väckt många frågor. Utredningens uppdrag har varit att titta närmare på användarnas ställning och roll i delningsekonomin. Utredarna konstaterar att delningsekonomin i Sverige befinner sig i ett tidigt skede - endast 10 procent av Sveriges befolkning har använt sig av delningsekonomi under de senaste två åren. I nuläget ses därför inga skäl till ändringar i lagstiftningen. Däremot visar utredningen på ett behov av mer och tydligare information. Därför föreslås att Konsumentverket får i uppdrag att informera användarna om delningsekonomins möjligheter och risker. Det finns, enligt utredningen, även skäl att rikta information till företag som driver delningsekonomiska plattformar och informera om lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Vidare föreslås att Konsumentverket och Konkurrensverket ges i uppdrag att följa delningsekonomins utveckling under en treårsperiod och överväga insatser som kan stärka användarnas ställning.