I många tätbefolkade delar av världen är det vanligt med för lite fett i kosten. Men mycket av det matfett som används kan härledas till lantbruksdjur och avskogning, vilket inte är hållbart. Bättre utnyttjande av ätligt fett som i dag används till annat än livsmedel skulle kunna vara en del av lösningen, skriver forskare i tidskriften Lancet Planet Health.

I en ny studie visar forskare att det behövs det ytterligare 45 miljoner ton kostfett, troligen mer på grund av befolkningsökningen, för att regioner med underskott på fett ska kunna nå upp till den rekommenderade målsättningen.

Att öka produktionen av djurbaserade fetter i form av fläsk och mejerivaror – som är dagens två största fettkällor globalt – är inte önskvärt på grund av produkternas höga miljöpåverkan. Även att öka produktionen av växtbaserade fetter innebär utmaningar, produktionen av soja- och palmolja har exempelvis historiskt sett orsakat avskogning.

Det som kan ge störst bidrag till en ökad tillgång på kostfett är enligt forskarna att ta tillvara de stora mängder ätliga oljor som i dag används till annat än livsmedel.

– Tyvärr är det svårt att ens uppskatta hur mycket av dessa oljor som används till annat än livsmedel. Vi hittade stora variationer i den statistik som finns. Enligt USA:s jordbruksdepartement handlar det om 50 miljoner ton, medan det enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation rör sig om 90 miljoner ton. Detta belyser hur lite detta ämne har uppmärksammats hittills, säger Elin Röös, som är universitetslektor vid SLU, i ett pressmeddelande.

I artikeln tar forskarna även upp mikrobiella oljor som en intressant framtida fettkälla.

– Omvandling av restprodukter som halm, flis och sågspån till värdefull olja med hjälp av fettinlagrande jästsvampar testas till exempel vid SLU. Produktionskostnaden och konsumentacceptansen kommer dock att ha stor betydelse för de mikrobiella oljornas framtid, säger Elin Röös.