Trenden håller i sig – dubbelt så många svenskar väljer bort plastkassen när de handlar i dag, jämfört med juni 2017.

– 60 procent av befolkningen säger nej till plastkassen i dag jämfört med 30 procent i juni 2017 när första mätningen gjordes. Resultatet visar att det har skett en betydande beteendeförändring kring användningen av plastkassar, säger Joakim Brodahl, verksamhetschef Håll Sverige Rent. Resultatet framgår av en attitydundersökning som NOVUS har gjort på uppdrag av Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket. Nära hälften av de tillfrågade personerna i undersökningen uppger att de använder en medhavd väska eller tygkasse när de gör inköp. Samtidigt uppger 12 procent att de aldrig använder plastkasse, vilket är en trend som pekar uppåt. − Utmaningarna med plast har fått större genomslag sista året samtidigt som handelns fråga om kunden behöver en plastkasse har gett resultat, säger Jon Engström, enhetschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande. Första juni 2017 trädde förordningen om minskad användning av plastkassar i kraft. Alla som säljer eller ger bort plastkassar ska informera om plastkassars miljöpåverkan. I mars 2018 ska alla som importerar eller tillverkar plastkassar rapportera hur många plastkassar som används i Sverige.