Ökningen av fästingar, TBE och borrelia i Sverige påverkar hur människor rör sig i naturen. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Risken att bli smittad av de fästingburna sjukdomarna borrelia och TBE ökar i landet, delvis beroende på ett varmare klimat. 2017 väntas bli ett nytt rekordår för TBE.

I en landsomfattande undersökning har nationalekonomen Daniel Slunge studerat 1 500 människors riskuppfattning och skyddsbeteende kopplat till fästingar och fästingburna sjukdomar. Över 40 procent anser att fästingbett utgör en ganska hög eller mycket hög risk för deras hälsa.

− Denna oro har resulterat i ett ändrat friluftsbeteende. Drygt 20 procent uppger att de undviker vissa områden eller aktiviteter. Till exempel uppgav flera personer att de låter bli att gå i skogen, inte plockar bär eller svamp, och håller sig till grus- och asfalterade vägar, säger Daniel Slunge.

Många av de personer som deltog i undersökningen visste inte att det finns ett vaccin mot TBE.

− En utmaning i informationsarbetet är att skapa en medvetenhet om hur man skyddar sig utan att samtidigt öka oron för att vistas i skog och mark. För att bryta trenden med ökande TBE-fall är det också dags att överväga om någon form av subvention bör införas för att öka andelen som vaccinerar sig mot TBE, säger Daniel Slunge.

Resultatet visar att en subvention som gör det gratis att vaccinera sig mot TBE kan öka vaccinationsgraden i riskområden till cirka 80 procent, med störst effekt på hushåll med låg inkomst, där vaccinationsgraden idag är låg.