Att hitta rätt antibiotika snabbt kan vara livsviktigt vid svåra infektioner. Forskare utvecklar nu ett test för antibiotikaresistens, målet är att tiden från prov till svar ska minska från ett dygn till under fyra timmar.

– Vi växer bakterierna under mikroskop och tittar på hur de svarar på antibiotikan och sen har vi olika kemiska tester som visar vilka bakteriearter som finns i provet, berättar Johan Elf, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, i ett pressmeddelande.

Projekt ska pågå i fem år och omfattar sex olika forskargrupper från Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Karolinska institutet och KTH.

– Det stora fokuset är på blodinfektioner och det är väldigt allvarliga infektioner. Det finns studier som visar att för varje timme som en blodinfektion går obehandlad eller behandlas med fel antibiotika ökar risken att dö med ungefär fyra procent per timme, berättar Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, som leder projektet.