Mest plast, både per kvadratmeter och sett till antalet föremål, finns på våra stränder. Det är några lärdomar från Plastexperimentet, där allmänheten har bjudits in att medverka i insamlingen.

– Vi vill veta vilka typer av plastprodukter som hamnar i den svenska miljön, och var, säger Bethanie Carney Almroth, forskare vid Göteborgs universitet och vetenskapligt ansvarig i Plastexperimentet, ett samarbete mellan stiftelsen Håll Sverige Rent och vetenskapsfestivalen Forskarfredag.

Den första delrapporten från experimentet visar att 25 procent av plastskräpet utgörs av cigarettfimpar, 13 procent är mjuka plastförpackningar, 10 procent består av plastpåsar.

Experimentet går nu in på sitt andra år, vilket gör det möjligt att delta på nytt, och forskarna efterlyser särskilt fler deltagare på landsbygden och i de norra delarna av Sverige.

– Det finns ett behov av ökad förståelse för när, var och hur plast sprids ut i naturen, säger professor Bethanie Carney Almroth i ett pressmeddelande.