Det är fullt möjligt att halvera klimatpåverkan genom att ändra våra matvanor. Det skriver Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket i en ny rapport.

Konsumtionen av livsmedel står för en femtedel av växthusgasutsläppen från vår totala konsumtion. Men det går att halvera klimatpåverkan genom att ändra våra matvanor. En klimatsmart diet är också bättre för oss ur ett näringsperspektiv. Det visar en rapport om matens klimatpåverkan 2050 som tagits fram av ovan nämnda myndigheter.  

Läs mer här (www.jordbruksverket.se)