Kan hormonstörande miljögifter vara en av orsakerna till havandeskapsförgiftning? Det ska forskare vid Lunds universitet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

Om en kvinna får högt blodtryck och protein i urinen när hon är gravid kallas det för preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning. Sjukdomen beror på att den gravida kvinnan blir överkänslig mot partiklar från fostret och moderkakan.

De flesta som drabbas får en lindrig form, men det finns också allvarliga former som kräver akut sjukvård.

Det finns flera olika förklaringar till varför en del gravida kvinnor drabbas. Några riskfaktorer är bland annat låg eller hög ålder hos modern, ärftlighet, fetma och diabetes.

Tidigare studier inte tillräckliga

Lars Rylander
Lars Rylander, docent, Lunds Universitet. Foto: Kennet Rhona

Nu ska forskare på Lunds universitet titta närmare på om även exponering för hormonstörande miljögifter kan öka risken att utveckla preeklampsi.

– Varje riskfaktor som kan identifieras, för att sedan elimineras eller minskas, är av stor betydelse, säger Lars Rylander, docent vid enheten för miljöepidemiologi vid Lunds Universitet.

Samband mellan hormonstörande miljögifter och havandeskapsförgiftning har påvisats i tidigare genomförda studier men dessa är för små, eller har andra svagheter, för att utgöra vetenskapliga belägg.

Varje riskfaktor som kan identifieras, för att sedan elimineras eller minskas, är av stor betydelse.

För att råda bot på det ska Lars Rylander och hans kollegor nu gräva djupare i frågan. De kommer att granska en biobank med serumprover tagna i tidig graviditet från skånska kvinnor som fött barn 1989 eller senare.

– De sparade serumproverna är en unik möjlighet och studien är en viktig pusselbit när det gäller att bedöma om hormonstörande miljögifter ökar risken för havandeskapsförgiftning eller inte.

Tusental kvinnor drabbas

De hormonstörande miljögifter som primärt kommer att analyseras i serumproverna är fluorerade ämnen, det vill säga vattenavvisande ämnen som exempelvis används i Gore-Tex-produkter, och ftalater som används som mjukgörare i plast.

I Sverige drabbas cirka 5000 kvinnor per år av havandeskapsförgiftning, en sjukdom som är allvarlig både för modern och barnet.

– En viktig fråga när det gäller de hormonstörande miljögifterna är vilka nivåer vi kan betrakta som ”ofarliga” och därmed acceptera? För att få bättre svar krävs väldesignade studier, vilket vår studie kommer att bidra med, säger Lars Rylander.