Användningen av plastpåsar minskar och Sverige uppnådde EU:s första delmål, men vi behöver snabba på om vi ska klara nästa mål.

Årets rapportering från Naturvårdsverket visar att den svenska årsförbrukningen av plastbärkassar var 74 kassar per person under 2019, vilket innebär att EU:s delmål om 90 uppfylls.

Sedan 2017 har antalet plastbärpåsar minskat med 9 stycken per person, vilket innebär att minskningen behöver gå snabbare för att nå 2025 års delmål - att minska användningen till 40 stycken.

– Även om förbrukningen sakta minskar så använder vi oftast fortfarande plastbärkassen bara en gång vilket är slöseri med resurserna. Oavsett material är det viktigt att vi använder kassarna så många gånger som möjligt, säger Emma Nord-Norén, handläggare på Återvinningsenheten, Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Den 1 juni 2017 trädde förordningen om plastbärkassar i kraft och alla butiker och restauranger ska nu att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och medverka till att minska förbrukningen.