Trots nya material och teknologi för att minska vårt skräpalstrande räknar forskare med en fördubbling av mängden sopor till 2025.

Befolkningstillväxten och urbaniseringen gör att världens sopberg växer. I OECD-länderna som just nu genererar mest sopor räknar man med att mängden kommer att fortsätta öka fram till 2050 och därefter minska igen. Globalt kommer dock ökningen att fortsätta längre än så och görs inget drastiskt kommer den globala vändpunkten att inträffa först under nästa sekel. Den enorma mängden sopor är ett stort och dyrt miljöproblem och vinsterna skulle vara stora om vändpunkten kunde tidigareläggas, skriver forskarna i artikeln i Nature.

Läs mer här (www.nature.com)