En stor andel av det vi lämnar på återvinningscentraler är i så gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. Det visar en så kallad plockanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

– Den här studien ger bara en ögonblicksbild som man bör tolka med viss försiktighet, men den visar ändå tydligt att det går att återanvända mycket av det som slängs, säger Johan Hultén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande. Plockanalyserna utfördes på två olika återvinningscentraler, både höst och vår. Av de produkter som bedömdes som återanvändbara utgjordes det mesta av varor som inte så ofta hamnar i begagnathandeln: byggprodukter, verktyg och möbler till exempel. För att dessa produkter ska nå marknaden behövs troligen nya affärsmodeller, exempelvis samarbete med nya aktörer för att nå nya målgrupper, menar rapportförfattarna. Ett exempel skulle kunna vara en andrahandsmarknad för byggmaterial till hemmafixare. "Plockanalyserna visade att hela 18 viktprocent av avfallet bestod av produkter med tillräckligt högt andrahandsvärde för att kunna återanvändas kommersiellt, på loppis eller i traditionell second hand-affär,” står det i rapporten.