En avhandling från Linköpings universitet visar vad som gör att vi accepterar att bli styrda av en nudge – eller inte.

Enkelt uttryckt är nudging en knuff i rätt riktning, som gör det lätt att göra rätt.

– För att nudges ska kunna användas effektivt av beslutsfattare är det viktigt att förstå hur de ska utformas och varför folk tycker att de är acceptabla eller inte. De nudgar som inte har fungerat har gett ordentliga bakslag, säger William Hagman, avdelningen för psykologi vid Linköpings universitet, som har skrivit avhandlingen.

Ett exempel på en statlig styrning som inte fungerat är Chiles ändring av reglerna för organdonationer. I stället för medgivande till organdonation gick alla invånares organ direkt till donation när de dör, om de inte aktivt avböjde. Men människor upplevde att staten försökte ”ta” deras organ och fler skrev ut sig från registret än som tidigare skrivit in sig.

– Uppfattar folk nudgen som manipulation, har den misslyckats. Den får inte vara vilseledande. Mitt bidrag med avhandlingen är en modell som kan fungera som en checklista när en nudge designas. Vad som gör att den fungerar och om den accepteras, säger William Hagman i ett pressmeddelande.

Avhandlingen visar att det som påverkar vår acceptans av en nudge styrs av vad målet med den är. Sympatiserar vi med tanken på en bättre miljö, accepterar vi att sopsortera, exempelvis.

Men, acceptansen påverkas också av vem som drar fördel av nudgen. Tjänar vi själva på den är det troligare att vi accepterar den än om samhället tjänar på den. Nudges som ger individuella fördelar anses också mindre inskränkande på det fria valet.

Checklista för design av en nudge

Nudge-teknik, tänk på:

 • Medveten eller omedveten?
  Ska nudgen påverka ett intuitivt beteende eller få personen att tänka till kring sitt beteende? En intuitiv nudge kräver mindre mentala resurser, men ibland är det nödvändigt att få folk att tänka till.
 • Teknik som hindrar eller nyttjar mentala snedsteg?
  För att hjälpa människor att uppnå vad de önskar, vill du hindra eller nyttja de mentala snedsteg som de tenderar att begå?
 • Transparent eller inte?
  Icke-transparenta nudges kan dock lätt uppfattas som manipulation.
 • Den sociala aspekten
  Nudgen kan nyttja normer eller grupptillhörighet för att uppmärksamma eller påverka ett beteende. Det kan vara att synliggöra normen för att visa att ett beteende är vanligare än de flesta tror. Exempel: ”70 % i din åldersgrupp pensionssparar privat” för att påvisa att någon är utanför normen.
 • Ska vara lätt att använda sig av
  Annars minskar sannolikheten att folk använder sig av nudgen.

För att en nudge ska accepteras, tänk på:

 • Målet
  Acceptansen av en nudge styrs av vad målet med den är
 • Hur nudgen är designad (se punkterna ovan)
 • Vem som drar fördel
  Tjänar individen själv på den är det troligare att vi accepterar den än om samhället tjänar på den.
 • Inskränkning på det fria valet?
  Nudges som anses inskränka det fria valet är mindre accepterade. Nudges som ger individuella fördelar anses mindre inskränkande på det fria valet.
 • Mottagaren av nudgen. Lär känna mottagaren av nudgen. Att exempelvis försöka nyttja sociala normer utan att förstå vad som anses viktigt för gruppen man försöker nå, kan medföra att effekten av nudgen blir annorlunda än vad man tänkt sig.

Populärvetenskaplig bearbetning av modell ur avhandlingen beneficiaries, techniques, alternatives and choice architects, William Hagman (2018). Bearbetning gjord av When are nudges acceptable?: Influences of kommunikationsavd, Linköpings universitet.