Forskare vid Göteborgs universitet undersöker nu hur antibiotikaresistens överförs mellan bakterier. Målet är nya läkemedel som kan bromsa utvecklingen av resistens.

− Vi vill undersöka hur bakterier blir resistenta och hitta vägar att minska de antibiotikaresistenta bakteriernas förökningstakt, säger mikrobiologen Anne Farewell som tillsammans med genetikern Jonas Warringer, båda vid Göteborgs universitet, genomför experiment med kolibakterier och salmonellabakterier. De undersöker hur gener som gör bakterierna resistenta mot antibiotika överförs mellan bakterier. Målet är att utveckla läkemedel som stör denna överföring och därmed bromsar resistensen mot antibiotika. − Om vi plockar bort vissa gener från arvsmassan så går den här överföringsprocessen långsammare. Så i förlängningen vill vi utveckla läkemedel som blockerar de här generna så att de bli inaktiva. Då borde överföringsprocessen gå långsammare, säger Jonas Warringer. Om forskarna kan bromsa överföringen kan de också sänka hastigheten med vilken bakterierna utvecklar resistens mot antibiotika. Tanken är att ett framtida läkemedel som ska användas för att bromsa utvecklingen av resistens. − Då skulle vår primära antibiotika, som exempelvis Kåvepenin, kunna användas en längre tid innan resistens uppstår. Kanske skulle det fördubbla antibiotikans livslängd, säger Anne Farewell.

Läs mer här (www.gu.se)