Det finns en stor potential att öka plaståtervinningen i Sverige. Störst är den för förpackningar och plast som kommer från bilar och byggen. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram åt Naturvårdsverket.

– Det är ett enormt slöseri att så mycket plast går förlorad i dag, både miljömässigt och ekonomiskt. För samtliga plaster innebär det en besparing med runt 70 procent att övergå till återvunnen råvara i stället för att använda ny råvara, så det finns verkligen ekonomiska incitament att återvinna mer, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL utrett potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige.

"Resultaten pekar mot att potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige är relativt stor, samtidigt som en god kontroll över förekomsten av farliga ämnen finns. Baserat på analyserna har vi funnit att potentialen är störst för förpackningar (både från hushåll och från verksamheter), plast som uppkommer vid byggnation och plast från fordon," står det i rapporten.

Att materialåtervinna plast i stället för att tillverka plastprodukter från ny fossil råvara är positivt ur ett klimatperspektiv. Men det är skillnad på vilken typ av plast som används.

– Den största minskningen av klimatpåverkan får man genom att kombinera de båda alternativen, det vill säga att man i designstadiet byter ut till plasttyper som har lägre miljöpåverkan, där det är möjligt, samtidigt som man använder största möjliga andel återvunnet material. Att sprida den här kunskapen till designers och tillverkare är viktigt, säger Åsa Stenmarck, i ett pressmeddelande.