Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av en ny rapport från Nationella cykelrådet.

– Cykling ökar i betydelse och är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare, säger Rami Yones, ordförande för Nationella cykelrådet, ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Ett 60-tal kommuner har numera en cykelplan, och motsvarande siffra för landets 21 regioner och landsting är 15. Det framgår av det nationella cykelrådets cykelbokslut för 2017. – Engagemanget för cykling ökar. Det finns ett stort fokus på cykelfrågorna och arbetet i samhället blir alltmer systematiskt, säger Rami Yones i ett pressmeddelande. Det pågår en mängd olika arbeten på lokal, regional och nationell nivå. En ny klimatsmart stadsdel - Ulleråker i Uppsala kommun - siktar på att nå 80 procent resor till fots, cykel eller kollektivtrafik. I Skåne visar en undersökning att nästan hälften av alla skåningar skulle kunna cykla till jobbet på under 30 minuter.