Kan batterier vara en lösning för att lagra el när tillgången är god och priset lågt? Det ska nu testas vid studentboendet och forskningslabbet KTH Live-In Lab.

Vid KTH Live-In Lab har forskare installerat batterier motsvarande 186 kWh, som snart ska kompletteras med ytterligare 180 kWh.

– Vi ska forska om den optimala balansen mellan solceller, elanvändning, batterilager och elpriser. Dessutom ska vi demonstrera den, det är därför vi har batterier på plats, säger Monika Topel Capriles, forskare vid KTH.

Batteri ska testas som ett försök att utjämna eltillgången, för att exempelvis lagra solenergi när tillgången är god.

– Batteriet skulle också kunna ladda från elnätet när solen inte skiner och priset är lågt, och antingen lagra och sälja eller använda vid tillfällen då priset är högt. Det blir en ganska dynamisk optimeringssituation.

Batteriinstallationen vid KTH Live-In Lab är den största i sitt slag i ett flerbostadshus i Sverige, enligt labbets föreståndare Jonas Anund Vogel.

– En utökning av vår testinfrastruktur med batterier öppnar upp ett stort antal nya forskningsmöjligheter, från algoritmer och affärsmodeller till beteende och brand- samt riskfrågor. Extra intressant med detta batteri och placeringen i ett flerbostadshus är just kopplingen teknik-människa, där man kan undersöka olika sätt att med teknikens hjälp möjliggöra ett mer hållbart beteende, säger Jonas Anund Vogel han i ett pressmeddelande.