Drygt sex år har gått sedan ett åttavånings byggnadskomplex med bank, köpcentrum och fem textilfabriker kollapsade i Bangladesh huvudstad Dhaka. Doktoranden Nandita Farhad har undersökt vad som har hänt med säkerhet och arbetsförhållanden efter katastrofen.

Nandita Farhads doktorsavhandling har sin utgångspunkt i den tragiska olycka där 1136 fabriksarbetare miste livet i Rana Plaza i utkanten av huvudstaden Dhaka 2013.

– Jämför du situationen i dag med 2013 är lönerna fortfarande låga, många arbetar tolv timmar men får bara lön för åtta och de flesta arbetare är outbildade. Det är inget nytt. Samtidigt har säkerheten förbättrats i många fabriker och företagen samarbetar på ett annat än tidigare. Det är positivt, säger hon.

En avgörande förändring är att de åtta stora multinationella klädföretag som hon har granskat har slutit sig samman i en gemensam organisation för att kontrollera säkerheten och den fysiska byggnadsstandarden i fabrikerna.

– Tidigare hade företagen varken resurser eller kompetens att göra de här kontrollerna. Men nu kan organisationen anställa utbildad personal som tar hand om besiktningen och informerar om säkerhet, säger Nandita Farhad i ett pressmeddelande.