Utsläppen av växthusgaser minskade med ett ton per person under 2020, enligt statistik från SCB. Minskningen beror främst på pandemin, men myndigheten ser även en minskande trend i utsläppen från konsumtionsbaserade utsläpp.

Under pandemiåret 2020 minskade utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion, vilket omfattar hushållen, offentlig sektor och investeringar, med över ett ton per person.

– En stor del av minskningen går att koppla till covid 19-pandemin. Men även på längre sikt ser vi en minskande trend i de konsumtionsbaserade utsläppen. Dessa beror på minskade utsläpp från både svensk produktion och Sveriges import, säger Nils Brown, utredare på SCB.

Under 2020 uppgick utsläppen till 7,6 ton koldioxidekvivalenter per person, vilket kan jämföras med 8,7 ton per person 2019. Minskat resande spelar stor roll i hushållens minskning.

– Den största minskningen skedde inom hushållens transporter, som minskade med 23 procent. Det kan kopplas till en minskning på grund av pandemin av såväl flyget som persontransporter, säger Nils Brown i ett pressmeddelande.

Utsläppen minskade också inom kategorierna boende, kläder/skor och övrigt, men var oförändrade för livsmedel.