I dag har mänskligheten gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser. Det innebär att Overshoot Day för hela vår planet infaller rekordtidigt. Nya siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande – och i Sverige som vi hade cirka 4 planeter.

Overshoot Day inträffar tre dagar tidigare i år jämfört med 2018. Under resten av årets fem månader lever vi över våra tillgångar. Hela 86 procent av världens invånare bor i länder med ett för högt ekologiskt fotavtryck, enligt nätverket Global Footprint Network som samarbetar med WWF.

Överkonsumtionen leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Overshoot Day för EU:s alla 28 medlemsländer inträffade i år redan 10 maj – och i Sverige den 3 april.

– För att få till stora förändringar måste strukturerna som styr våra beslut i vardagen förändras. Exempelvis är minskat flygande på individnivå ett viktigt steg för att få ned utsläppen, men dessa ansträngningar får ingen effekt om vi samtidigt satsar på utbyggnad av flygplatser istället för järnvägen, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF i ett pressmeddelande.