Inrutade dagar och längre avstånd till skola och fritidsaktiviteter har gjort att barns cyklande minskat. Stressade föräldrar väljer att skjutsa i stället för att cykla med sina barn. I en rapport till regeringen efterlyser VTI en nationell strategi.

Statistik visar att det är andelen personer som cyklar som har minskat, den cyklade sträckan har däremot inte förändrats. Främst är det fritidscyklandet hos barn och unga som avtagit. – Förändringen kan förklaras av ökade avstånd till fritidsaktiviteter, att föräldrar på grund av arbete inte har tid att cykla eller gå med barnen och därför skjutsar, men också att barns vardag i dag är mer inrutad än tidigare. De spenderar mycket tid i skolan och på fritidsaktiviteter och har inte lika mycket fri tid för lek utomhus, säger Malin Henriksson, forskare på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i ett pressmeddelande. Cyklandet till skolan har också minskat, bland annat på grund av att det fria skolvalet har lett till ökade avstånd. Andra orsaker är fler bilar i hushållen, förändringar i hur barn leker och kommunicerar, bristande faktisk och upplevd säkerhet i kombination med föräldrars föreställningar om barns trafikförmåga. Cykelresorna har delvis ersatts av bilresor men framför allt av ett ökat gående och resande med kollektivtrafik. – För att barn och unga ska få möjlighet till ökad och säker cykling föreslår vi att det tas fram en nationell strategi. Vi vill se ett skifte i synsätt från cykling som en fråga om trafiksäkerhet till en fråga som även inkluderar barns och ungas hälsa, självständiga resande och delaktighet, säger Malin Henriksson.