Attityden till second-handklappar har förändrats och det är numera helt ok att lägga återbrukade presenter under granen. Det säger Staffan Appelgren, universitetslektor vid Göteborgs universitet och expert på second-hand och återbruk.

− Acceptansen för second-hand och återbruk som gåvor har ökat markant under senare år, från att ha varit nästan otänkbart. En del ställer snarare frågan: ”Ska man verkligen ge bort ytterligare en ny pryl?” Kanske anar vi en begynnande normförskjutning där vi inte behöver ”be om ursäkt” för den återbrukade gåvan.

Han betonar att second-hand och återbruk bär på andra värden, utöver gåvan i sig, då de nbär med sig en historia.

– Nyproducerade saker är ofta ganska stumma, inte mycket att prata om, medan återbruk ofta väcker berättelser, tankar och känslor. Det blir lika mycket ett socialt utbyte, säger Staffan Appelgren i ett pressmeddelande.

Dessutom bidrar återanvända klappar till omtanke både om planet och framtida generationer, enligt Staffan Appelgren.

− Du ger inte bara till mottagaren, du ger också till de som kommer efter oss och ska leva på den här planeten. Sen kan man få tag på saker av bra kvalitet, man kan få de för en billig peng och man kan hitta unika saker som gör gåvan speciell.