Hur övertygar man den ”ovillige” cyklisten att börja cykla? För att få till mer hållbara transporter har Statens väg- och transportforskningsinsitut (VTI) undersökt icke-cyklisters attityder och vad som krävs för att få fler grupper upp i sadeln.

De som väljer bilen för sin vanligaste resa är inte oväntat betydligt mer negativa till att cykla än de som väljer cykel. ”Bilisterna” tycker att cykling är svettigt, obekvämt och gör det svårt att hinna med vardagens alla bestyr. ”Cyklisterna” däremot tycker att cykeln bidrar till en känsla av frihet, att det är ett bekvämt sätt att färdas på och att man blir pigg av att cykla.

Man behöver inte längre lägga resurser på att övertyga människor om att cykling är bättre för miljön och hälsan än bilåkning, för det vet folk redan, konstaterar VTI:s forskare. Däremot måste man lägga mer resurser på att förbättra den fysiska miljön för cyklister, som gör att det blir snabbt, bekvämt, tryggt och driftsäkert att cykla. Personer som prövar på att cykla för första gången är en särskilt känslig grupp, skriver VTI i sin rapport ”Hållbart resande – möjligheter och hinder”: ”Om den nya erfarenheten blir en besvikelse är risken stor att man avstår från att cykla i framtiden”. Sammanhängande cykelvägnät, skyltning, stöldsäkra parkeringar och att förebygga trafikolyckor, är några av de saker som behöver uppmärksammas, enligt rapporten.

Människor befinner sig på olika nivåer,  när det gäller hur nära de är att tänka sig att övergå till cykling som främsta transportmedel. I mellangrupperna kan tjänstecyklar av god kvalitet och konkreta stöd som underlättar för dem som cyklar, som till exempel kartor, reseplanerare och tillgång till dusch, vara avgörande. De som ligger allra längst ifrån att börja cykla är svåra att nå med kampanjer, eftersom de upplever sitt nuvarande beteende som normalt och relativt problemfritt och tvärtom anser att cykling är ett rätt udda beteende.

Cykelns status behöver höjas och så kallade push and pull-åtgärder, som förbättrar för cyklister och samtidigt försämrar för bilister, behövs särskilt för denna grupp, skriver VTI. Men det är också viktigt att hålla kvar dem som faktiskt redan cyklar, i deras beteende, eftersom det kan upphöra när deras levnadsförhållanden ändras. Lägg mer resurser på åtgärder som gynnar cyklister, som utbyggnad av infrastrukturen, hemkörning av varor och bilpooler, förordar rapporten.

Läs mer här (www.vti.se)


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Jan Bergman skriver:

  Bra artikel som pekar på det heta området ”knowing-doing gap”, dvs att man allt mer konstaterar att information och kunskap kan vara en förutsättning för beteendeförändring men inte utgör fullständig lösning.

  Inom social marketing, dvs marknadsföring av samhällsmässigt eftersträvansvärda beteenden(använda bilbälte, undvika tobak etc) talar man om tre E:
  Education- utbildning, information
  Engineering- design, tekniska lösningar, utformning av miljön
  Enforcement- lagstiftning, tvingande regler, policies

  Enbart utbildning räcker sällan utan måste kombineras med andra insatser.

  Nudging är ett hett område som handlar om att ”puffa” (morot/piska) för att påminna och motivera till ”rätt” beteende.

  Social press(människor vill gärna göra som majoriteten gör) och humor/överraskningar är andra metoder för att få till rätt beteende.

  Länge trodde man att attityd/värdering måste påverkas innan beteende kunde förändras men många exempel finns på att om man genom lagstiftning eller designutformning gör ”rätt” så efterrationaliserar människor sitt nya beteende och ändrar attityd.