Vanligtvis reser svenskar mycket utomlands men 2020 minskade dessa resor drastiskt på grund av pandemin. Vilka var då de personer som ändå åkte utomlands? Utöver ung ålder, hög inkomst och utbildning kännetecknas de av tre socialpsykologiska faktorer.

– För det första är de mindre ängsliga och mer stresståliga än övriga svenskar. Både generellt och när det gäller oro att insjukna i covid-19. För det andra är de mer egocentriska, vilket innebär att de bryr sig mer om sig själva än andra. För det tredje är de känsliga för socialt anseende, hur andra betraktar deras resande. Om myndigheterna hade velat minska resandet hade de med fördel kunnat spela mer på resenärernas skam relaterat till att sprida covid-19, säger John Magnus Roos.

En ny rapport visar att det är framförallt restriktionerna som hindrat det svenska folket från utlandssemestern under pandemin. John Magnus Roos tror att de svenskar som brukade resa utomlands före pandemin återgår till detta i takt med att restriktionerna avtar.

– Isoleringen har upplevts som negativ och saknaden efter vänner som bor utomlands, upplevelser och tropisk värme är stor. Temat anpassning är träffsäkert för det som många personer upplevt. Ju bättre en person anpassat sig till covid-19, desto mer tillfreds tycks hen varit med sommarledigheten 2020. Trots många positiva upplevelser med att stanna i Sverige är slutsatserna att utlandssemestern kommer att återupptas om möjlighet ges, säger John Magnus Roos i ett pressmeddelande.