Barn som får komjölksprotein under sina sex första månader i livet löper inte större risk att drabbas av typ 1-diabetes – någonting som man tidigare har trott. Det visar en stor internationell studie.

Tidigare forskningsstudier har indikerat att barn som tidigt i livet får i sig komjölksprotein har löpt högre risk att utveckla typ 1-diabetes. – Forskarvärlden har varit ganska övertygad om att tidig introduktion av komjölkprotein har varit orsaken till en del av fallen av typ 1-diabetes. Det har inte kunnat förklara alla fall, men kanske en del, säger Johnny Ludvigsson, senior professor i pediatrik vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande. I studien har över 2 000 nyfödda barn i Europa, Nordamerika och Australien, där någon i familjen också haft typ 1-diabetes, följts sedan tidigt 2000-tal. Barnen fick efter det att de ammats antingen välling/bröstmjölksersättning med vanlig komjölk eller välling/bröstmjölksersättning där komjölkproteinet brutits ned till mindre peptider. Barnen följdes sedan under minst tio år för att se vilka som utvecklade typ 1-diabetes. Resultatet visade ingen skillnad kring hur många barn som utvecklade sjukdomen i de båda grupperna. – Vi vill kunna förebygga åtminstone en del fall av typ 1-diabetes – på så vis är det mycket tråkigt att det inte fanns något samband. Särskilt med tanke på att sjukdomen fortsätter att öka i Sverige och Norden, och stor del av världen. Komjölk under det första halvåret i livet spelar ingen roll för utvecklingen av typ 1-diabetes, så på det spåret står vi på ruta ett igen, säger Johnny Ludvigsson.