Oljesanerare kan vara utsatta för ökad risk för hepatit och andra blodsjukdomar, visar forskare i ny studie.

Vid den stora olyckan när oljeplattformen Deepwater Horizon sjönk i Mexikanska Golfen för tre och ett halvt år sen användes ett särskilt saneringsmedel för att bryta ned all olja som släppts ut. Nu har forskare undersökt drygt hundra av oljesanerarna, och jämfört med personer som inte deltog i saneringsarbetet. Resultatet visar bland annat att blodvärdena ser annorlunda ut hos de som sanerat och att det är större skillnad än man sett i tidigare studier. Forskarna menar att de som sanerar därmed kan vara utsatta för ökad risk för hepatit och andra blodsjukdomar, men konstaterar också att det behövs uppföljande studier för att kunna bekräfta resultaten.

Läs mer här (sverigesradio.se)